Skirtas finansavimas valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams

2020 m. rugpjūčio 10 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas trims valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams.

 

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma 962 155,74 eurų.

 

Bus atnaujinama 10 074,8 kv. m. ploto, kasmet sutaupyta apie 1 537 026,34 kWh šilumos energijos ir į aplinką neišmetama 163,57 t šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Atnaujintuose pastatuose bus pasiekta mažiausiai C energinio naudingumo klasė ir tuo pačiu sumažintos suvartojamos  galutinės energijos sąnaudos ne mažiau kaip 30 procentų bei užtikrinta pastatų infrastruktūros atitiktis higienos normoms.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje  arba Teisės aktų registre.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-29