Skirtas finansavimas valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams

2020 m. liepos 14 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas trims valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams.

 Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma 1 670 786,11 eurų.

Atnaujinus Vytauto Didžiojo karo muziejų, Mažeikių politechnikos mokyklos pastatus ir A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejų kasmet bus sutaupoma apie 2 080 740 kWh šilumos energijos ir į aplinką neišmetama 148,18 t šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Taip pat bus padidinta energetinio naudingumo klasė iki C ir tuo pačiu sumažintos suvartojamos energijos sąnaudos bei užtikrinta pastatų infrastruktūros atitiktis higienos normoms.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-20