Skirtas finansavimas valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams

2020 m. birželio 16 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams.

 Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma 2 056 589,39 eurų.

Šiuolaikinio meno centro modernizavimo tikslas - gerinti Šiuolaikinio meno centre teikiamų kultūrinių paslaugų kokybę ir didinti prieinamumą įdiegiant energetinio naudingumo priemones. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, būtina modernizuoti Šiuolaikinio meno centro infrastruktūrą. Projekto įgyvendinimo metu bus modernizuotos pastato šildymo, vėdinimo sistemos, pakeisti langai ir durys, apšildytos pastato sienos, stogas  ir perdangos. Numatoma suremontuoti parodines ir pagalbines erdves, modernizuoti kino, konferencijų sales, sandėliavimo ir kitas pagalbines patalpas. Sėkmingas naujų energetinių taupymo priemonių  įgyvendinimas leis sumažinti bendrą  pastato energijos suvartojimą.

Kauno kolegija planuoja atnaujinti bendrabutį, esantį adresu Kalniečių g. 126, Kaune. Bendrabučio energinio naudingumo klasė yra žema - F. Projekto metu planuojama pakeisti langus, apšiltinti lauko  ir rūsio sienas, palėpės perdangą bei cokolį ir pravalyti vėdinimo kanalus, taip pat suremontuoti bendrojo naudojimo laiptines.  Įgyvendinus šias priemones, būtų pasiekta pastato energinio naudingumo klasė - B. Galutinės energijos sąnaudos atnaujintame bendrabutyje sumažėtų apie 40 procentų, o pats pastatas atitiktų dabar galiojančius pastatų energinio efektyvumo reikalavimus, pagerėtų vidaus mikroklimato sąlygos bei gyvenamoji aplinka, šiluminės energijos sutaupymas sąlygotų anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimą bei oro taršos pokyčius. Be to, projekto metu atnaujintas pastatas ir sukurtos tinkamos gyvenimo sąlygos studentams, prisidėtų prie studijų patrauklumo, prieinamumo  ir tarptautiškumo didinimo.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-29