Skirtas finansavimas šilumos tiekimo tinklų modernizavimui

2019 m. gruodžio 23 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas šilumos tiekimo tinklų modernizavimo projektams.

 

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

 

Numatoma bendra Projektų vertė – 4 497 728,82 Eur.

 

2014-2020 metų perspektyvoje šilumos tiekimo plėtrai ir modernizavimui jau yra skirta 89,5 mln. eurų Europos Sąjungos fondų lėšų. Ieškant papildomų finansavimo galimybių, atsižvelgiama ir į Energetikos ministerijos siekius įgyvendinti ir kitus Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje iškeltus tikslus.

 

Įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, perskirsčius  lėšas,  skirtas finansavimas likusiems septyniems iš penkiolikos šilumos tiekimo tinklų modernizavimo projektams pagal patvirtintą rezervinių projektų sąrašą.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre (TAR)

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-09