Skirtas finansavimas nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus modernizavimui

2019 m. gegužės 8 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas valstybės viešojo pastato energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektui. Projektą įgyvendins Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Numatoma bendra Projekto vertė – 1 368 685,80,00 Eur

Projekto tikslas – pagerinti Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus M. Žilinsko dailės galerijos energetines charakteristikas, sumažinti anglies dioksido emisiją bei pasiekti pastato C energinio efektyvumo klasę (planuojami energijos sutaupymai 66,16 proc.).

Projekto uždavinys – atnaujinti M. Žilinsko dailės galerijos pastato energetinę infrastruktūrą, diegiant energiją taupančias priemones.

Atnaujinus M. Žilinsko dailės galerijos pastatą kasmet bus sutaupoma apie 2 435 074,29 kWh šilumos energijos ir į aplinką neišmetama 149,19  t šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre (TAR).

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-07