Skirtas finansavimas Lietuvos nacionalinio dramos teatro modernizavimui

2019 m. gegužės 16 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas valstybės viešojo pastato energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektui. Projektą įgyvendins Lietuvos nacionalinis dramos teatras.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Numatoma bendra Projekto vertė – 1 191 764,79 Eur.

Projekto tikslas – pagerinti Lietuvos Nacionalinio dramos teatro energetines charakteristikas, siekiant pastato energetines charakteristikas, siekiant pastato ne mažesnės kaip C energetinio naudingumo klasės, užtikrinančias tinkamas sąlygas teatro lankytojams ir darbuotojams (numatomi energijos sutaupymai 35,06 proc.) 

Įgyvendinus projektą būtų sumažintos energetinės sąnaudos, bus pasiekta socialinė ekonominė nauda – pagerėjusios pastato charakteristikos, šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas, pagerintos lankytojų lankymosi teatre bei administracijos darbuotojų darbo sąlygos.

Atnaujinus pastatą kasmet bus sutaupoma apie 1 592 616,00 kWh šilumos energijos ir į aplinką neišmetama 160,36  t šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre (TAR).

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-07