Skirtas finansavimas gatvių apšvietimo modernizavimo projektams

2020 m. rugpjūčio 27 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas Vilkaviškio ir Šilalės rajono savivaldybių gatvių apšvietimo modernizavimo projektams.

 

 Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma - 694 941,35 eurų.

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės projektu planuojama pakeisti Pilviškių miestelio, Virbalio, Kybartų miestų teritorijose esančius šviestuvus naujais bei įdiegti papildomų LED šviestuvų. Projektu siekiama modernizuoti nusidėvėjusią gatvių apšvietimo infrastruktūrą, sumažinti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos išlaidas, skirtas gatvių apšvietimui. Siekiama, kad modernizuota gatvių apšvietimo sistema atitiktų LST EN 13201-02 standarte gatvių apšvietimo tolygumui keliamus kokybinius reikalavimus, sumažintų eismo įvykių, nusikalstamumo rizikas bei aplinkos taršą.

 

Šilalės rajono savivaldybės projekto tikslas – padidinti savivaldybės gyvenviečių gatvių apšvietimo sistemos energetinį efektyvumą ir užtikrinti kokybišką gatvių apšvietimą. Numatoma atnaujinti Šilalės rajono savivaldybės gyvenviečių gatvių apšvietimo infrastruktūrą, diegiant modernias ir efektyvias apšvietimo bei valdymo priemones. Projekto veikla – elektros energiją taupančių priemonių diegimas. Planuojama pakeisti Šilalės rajono savivaldybės gyvenviečių teritorijose esančius šviestuvus naujais bei įdiegti papildomų LED šviestuvų. Projektu siekiama modernizuoti nusidėvėjusią gatvių apšvietimo infrastruktūrą, sumažinti Šilalės rajono savivaldybės administracijos išlaidas, skirtas gatvių apšvietimui. Siekiama, kad modernizuota gatvių apšvietimo sistema atitiktų LST EN 13201-02 standarte gatvių apšvietimo tolygumui keliamus kokybinius reikalavimus, sumažintų eismo įvykių, nusikalstamumo rizikas bei aplinkos taršą.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje ar Teisės aktų registre.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-29