Skirtas finansavimas gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimui ir plėtrai

2020 m. kovo 6 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui.

Projektą „Panevėžio dujų kompresorių stoties dujų valymo įrenginių modernizavimas“ įgyvendins  AB „Amber Grid“.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 455 300, 00 eurų.

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“  įgyvendinimo.

Projekto „Panevėžio dujų kompresorių stoties dujų valymo įrenginių modernizavimas“ tikslas – atnaujinti esamą nusidėvėjusį turtą, įdiegiant naują įrangą dujų išvalymo technologiniame procese bei automatizuoti filtrų valdymo sistemą, siekiant užtikrinti nuotolinę šio proceso kontrolę. Projekto metu bus pakeisti trys gamtinių dujų filtrai esantys Panevėžio dujų kompresorių stotyje, kurie yra neefektyvūs, o jų techninė priežiūra sudėtinga ir pavojinga darbų saugos požiūriu. Pakeitus dujų valymo filtrus (F-1, F-2, F-3) bus pasiektas aukštesnis dujų perdavimo sistemos lygis, t.y. automatizuotas filtrų valdymas, kas padės užtikrinti nenutrūkstamą, patikimą ir saugų gamtinių dujų perdavimą visiems sistemos naudotojams.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registro (TAR) svetainėje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-19