Skirtas finansavimas gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui

2020 m. rugpjūčio 24 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui.

 

Projektą „Grigiškių, Kėdainių ir Vievio dujų skirstymo stočių modernizavimas“ įgyvendins AB „Amber Grid“.

 

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 3 041 000,00 eurų.

 

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“  įgyvendinimo.

 

Projekto „Grigiškių, Kėdainių ir Vievio dujų skirstymo stočių modernizavimas“ tikslas – užtikrinti Grigiškių, Kėdainių ir Vievio dujų skirstymo stočių patikimą ir efektyvų veikimą, atnaujinant ir įdiegiant šiuolaikinius įrenginius ir pažangias technologijas. Modernizavus dujų skirstymo stotis būtų užtikrintas patikimas ir saugus dujų tiekimas prie minėtų stočių prijungtiems vartotojams.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registro (TAR) svetainėje

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-20