Skirtas finansavimas gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui

2020 m. rugpjūčio 11 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui.

Projektą „Uždarymo įtaisų keitimas ir operatyvaus nuotolinio valdymo (SCADA) įrengimas“ įgyvendins AB „Amber Grid“.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 2 196 750, 00  eurų.

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“  įgyvendinimo.

Projekto „Uždarymo įtaisų keitimas ir operatyvaus nuotolinio valdymo sistemos (SCADA) įrengimas“ tikslas – modernizuoti gamtinių dujų perdavimo sistemą, pasitelkiant išmaniąsias technologijas, siekiant padidinti gamtinių dujų perdavimo sistemos saugumą ir patikimumą pietinėje, pietvakarinėje, pietrytinėje, šiaurinėje, centrinėje Lietuvos dalyse – Alytaus raj., Birštono sav., Kauno raj., Panevėžio raj., Pasvalio raj., Prienų raj., Trakų raj., Vilkaviškio raj., Vilniaus miesto, Vilniaus raj. esančiose teritorijose.

Projekto metu bus pakeisti susidėvėję ir toliau netinkami eksploatuoti čiaupų mazgai ir jų valdymas užtikrintas iš operatyvaus technologinio valdymo sistemos.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registro (TAR) svetainėje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-20