Skirtas finansavimas elektros perdavimo sistemos modernizavimui ir plėtrai

2020 m. kovo 6 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas elektros perdavimo sistemos modernizavimo  ir plėtros projektui.

Projektą „Elektros energijos perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimas 110/10/6 kV Cukraus TP skirstykloje“ įgyvendins LITGRID AB.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 487 930, 00 eurų.

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“  įgyvendinimo.

Projektu siekiama užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą ir perdavimą Kėdainių rajono savivaldybėje, padidinti operatyvinio valdymo galimybes ir elektrinių sujungimų schemų patikimumą ir lankstumą, įrengus pažangias stebėjimo, valdymo sistemas, minimizuoti aplinkos taršos poveikį.

Modernizavus 110/10/6 kV Cukraus TP 110 kV skirstyklą įrengiant naujas pažangias apskaitos, stebėjimo ir valdymo sistemas ir kitą technologinę įrangą, bus užtikrintas patikimas, efektyvus, kokybiškas ir saugus elektros energijos tiekimas ir perdavimas tiek esamiems, tiek naujiems elektros vartotojams ir (ar) gamintojams Kėdainių rajono savivaldybėje, sustiprintas valstybės energetinis saugumas, aukštesnė paslaugų kokybė (mažinant gedimų dažnį ir trukmę). Bus padidinta operatyvinio valdymo galimybė, užtikrintas elektrinių sujungimų schemų patikimumas ir lankstumas, minimizuojamas aplinkos taršos poveikis (seni įrenginiai užpildyti alyva pakeisti naujais SF6 dujomis užpildytais įrenginiais).

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje  arba Teisės aktų registro (TAR) svetainėje. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-19