Skirtas finansavimas atnaujinti Respublikinio priklausomybės ligų centro pastatą

2019 m. vasario 20 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas valstybės viešojo pastato energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektui. Projektą įgyvendins Respublikinis priklausomybės ligų centras (toliau – RPLC).

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 387 778,00 eurų.

 Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Siekiant įgyvendinti numatytą projekto tikslą – pagerinti Respublikinio priklausomybės ligų centro teikiamų paslaugų kokybę ir jų prieinamumą diegiant energiją taupančias priemones pastate, esančiame adresu Gerosios Vilties g. 3, Vilniuje, yra keliamas uždavinys – įgyvendinti valstybės viešojo pastato tvarų energijos vartojimo efektyvumą užtikrinančias technines ir organizacines priemones.

Projekto įgyvendinimas sąlygos pagerėjusią RPLC socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą Vilniaus apskrityje.

Įgyvendinus projektą planuojami šie rezultatai:

  • Ekonomiškai efektyviausiu būdu atnaujintas RPLC Vilniaus filialo pastatas;
  • Planuojamas metinis pirminės energijos sąnaudų sumažėjimas;
  • Pasiekiamas anglies dioksido dujų sumažėjimas;
  • Įgyvendinus projektą bus pasiekta pastato C energinio naudingumo klasė;
  • Padidintas RPLC tikslinės grupės pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis; 
  • Padidintas RPLC darbuotojų pasitenkinimas darbu;
  • Pagerintas pastato ir taip pat Vilniaus miesto estetinis vaizdas.

Atnaujinus RPLC  pastatą kasmet bus sutaupoma apie 626 405,37 kWh šilumos energijos ir į aplinką neišmetama 145,12 t šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-07