Skirtas finansavimas atnaujinti Panevėžio pataisos namų pastatus

2019 m. kovo 25 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas valstybės viešojo pastato energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams. Projektus įgyvendins Panevėžio pataisos namai.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų - 725 210,31 eurų.

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Projektų (Nr. 04.3.1-VIPA-V-101-01-0003, Nr. 04.3.1-VIPA-V-101-01-0004, Nr. 04.3.1-VIPA-V-101-01-0005, Nr. 04.3.1-VIPA-V-101-01-0006 ) metu numatoma atnaujinti Panevėžio pataisos namų administracinius pastatus, adresu P. Puzino g. 12, Panevėžys (Unikalūs pastato Nr. 2789-3000-1015, Nr. 2789-3000-1026, Nr. 2789-3000-1037, Nr. 2789-3000-1060).

Gavus ES struktūrinių fondų lėšas ir atnaujinus pastatus būtų pasiekti rezultatai:

  • būtų prisidedama prie Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos ir Europos Komisijos energijos vartojimo efektyvumo direktyvos įgyvendinimo;
  • Projekto (Nr. 04.3.1-VIPA-V-101-01-0003) metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas –149,48 MWh – ne mažiau nei 30 proc. sumažintos galutinės energijos sąnaudos;
  • Projekto (04.3.1-VIPA-V-101-01-0004) metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas –238,44 MWh – ne mažiau nei 30 proc. sumažintos galutinės energijos sąnaudos;
  • Projekto (04.3.1-VIPA-V-101-01-0005) metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas – 109,14 MWh – ne mažiau nei 30 proc. sumažintos galutinės energijos sąnaudos;
  • Projekto (04.3.1-VIPA-V-101-01-0006) metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas – 92,43 MWh – ne mažiau nei 30 proc. sumažintos galutinės energijos sąnaudos;
  • sumažintas neigiamas poveikis aplinkai;
  • sukurta patraukli ir sveika pastato aplinka bei pagerinta estetinė būklė, patrauklesnis bendras miesto įvaizdis;
  • siekiama atnaujinto pastato energinio naudingumo klasė – C.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt bei Teisės aktų registro (TAR) svetainėje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-07