Pritarta „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcijai

2020 m. rugpjūčio 3 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-234 Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba“ pritarta inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcijai (koncepcijos IV alternatyvai). Teritorijų planavimo dokumento rengimo procesas atliekamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt ,  TPD Nr. S-NC-00-19-438.“ Su įsakymu susipažinti galima TAIS.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-29