Pranešimas visuomenei apie Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos ir vystymo plano koncepcijos parengimą

Pranešimas visuomenei apie Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos ir vystymo plano koncepcijos parengimą

Vadovaujantis:

  • Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,
  • Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo, priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo, nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“,
  • Inžinerinės infrastruktūros (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) vystymo planų rengimo taisyklėmis,  patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių patvirtinimo“,
  • Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 1-253 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“,
  • Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1-306 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“

yra parengta Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita ir vystymo plano koncepcija.

Planavimo organizatorius: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4407, faks. (8 5) 203 4692, el. p. info@enmin.lt. interneto svetainė www.enmin.lt). Kontaktinis asmuo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Klimato kaitos valdymo grupės patarėja Jevgenija Jankevič, tel. (8 5) 203 4667 (6), jevgenija.jankevic@enmin.lt  

Plano rengėjas: UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, tel. +370 37 323209, faks.+370 37 337257, el.p. ardynas@ardynas.lt, www.ardynas.lt . Projekto vadovas Mantas Morkvėnas (komunikacija, administravimas) +370 699 69161, el.p. m.morkvenas@ardynas.lt, projekto vadovas Darius Šaliūnas (SPAV rengimo koordinavimas) +370 616 37145, el.p. d.saliunas@ardynas.lt,  teritorijų planavimo vadovė Zita Labanauskienė (teritorijų planavimas) +370 616 86916, el.p. z.labanauskiene@ardynas.lt .

Planuojama teritorija: Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorija, skirta atsinaujinančios energetikos plėtojimui.

Teritorijų planavimo lygmuo: valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.

Planavimo tikslai: nustatyti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 1-253 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“:

  • sudaryti sąlygas elektros energijos gamybai iš vėjo energijos Baltijos jūroje;  
  • sudaryti sąlygas didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį Lietuvos vidaus energijos gamyboje ir galutiniame energijos suvartojimo balanse, taip mažinant priklausomybę nuo iškastinio kuro importo ir didinant vietinės elektros energijos gamybos pajėgumus.

Supažindinimo tvarka: susipažinti su strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita ir vystymo plano koncepcija galima (Vertinimo ataskaita | Vystymo koncepcija) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-20-411) nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 28 d.

Viešas susirinkimas, kurio metu bus supažindinta su strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita ir vystymo plano koncepcija, bus organizuojamas 2021 m. rugsėjo 29 d. 13:00 val. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patalpose (Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius), 413 kab.

Papildomai vyks viešo susirinkimo tiesioginė internetinė vaizdo transliacija. Transliacijos nuoroda: https://tinyurl.com/baltic-wind-KC

Ekstremaliosios situacijos ar karantino metu apribojus visuomenės patekimą į valstybinių įstaigų, taip jų ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, patalpas, uždraudus renginius uždarose patalpose ar apribojus jose galimą lankytojų skaičių, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos ir vystymo plano koncepcijos viešas pristatymas bus organizuojamas tik tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2021 m. rugsėjo 29 d. 13:00 val.  

Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymai dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos bei vystymo plano koncepcijos planavimo organizatoriui teikiami raštu aukščiau nurodytais kontaktais ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-18