Patvirtintas nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimo projektų finansavimo sąlygų aprašas

Energetikos ministras 2016-12-30 d. įsakymu Nr. 1-338 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS 04.1.1-LVPA-K-110 PRIEMONĖS „NEDIDELĖS GALIOS BIOKURO KOGENERACIJOS SKATINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO Nr. 1 PATVIRTINIMO“ patvirtino Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimo projektų finansavimo sąlygų aprašą. Kadangi pagal galiojančias teisėkūros taisykles, teisės aktai įsigalioja kitą dieną po jų įkėlimą į e.tar sistemą, potencialius pareiškėjus kviečiame su įsakymu susipažinti rytoj www.lrs.lt svetainėje, paieškos laukelyje įvedant įsakymo numerį.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-07