Patvirtintas atnaujintas Nacionalinis elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo planas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2017 m. gegužės 10 d. nutarimu Nr. 347 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo” patvirtino atnaujintą Nacionalinį elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo planą (toliau – Planas), kuris apima elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų sąrašą, siekiant įgyvendinti Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje nustatytus tikslus elektros ir gamtinių dujų perdavimo srityje.

Plano rengimo organizatorius – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Planui buvo atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV).

Patvirtintus dokumentus galima pamatyti, paspaudus ant žemiau esančių nuorodų:

Su patvirtintu Planu, SPAV ataskaita ir Aprašymu taip pat galima susipažinti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje, Gedimino pr. 38, kabinetas 114, Vilnius.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-31