Patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano pakeitimas

2022 m. birželio 21 d. Energetikos ministras  pasirašė įsakymą Nr. 1-198 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Šiuo įsakymo pakeitimu buvo perskirstytos sutaupytos lėšos tarp priemonių, kad būtų galima paskelbti papildomą kvietimą fiziniams asmenims įsirengti saulės elektrines pagal 13.1.2-LVPA-V-114 priemonę „Elektros energijos iš AEI gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“.
Su įsakymu galite susipažinti Teisės aktų registre ir investicijų tinklalapyje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-20