Patvirtintas 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 17 D. Įsakymo Nr. 1-12 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų  aprašo  Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtino priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimą.

 

Su įsakymu kviečiama susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje bei ES investicijų tinklapyje. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-20