Patvirtintas 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas

Lietuvos Respublikos energetikos ministras 2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 1-189 patvirtino 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ aprašo pakeitimą. Pakeitimas parengtas, siekiant 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ įgyvendinimo reikalavimuose nustatyti prievolę turtą drausti privačiam partneriui, kai projektas yra įgyvendinamas valdžios ir privataus sektoriaus partnerystės (toliau – VPSP) būdu. Toks reikalavimas yra aiškesnis projektų vykdytojams, nes įgyvendinant projektus VPSP būdu modernizuojamas turtas perduodamas privačiam subjektui patikėjimo sutartimi, todėl turto draudimo riziką turi prisiimti privatus subjektas.

Su įsakymu kviečiama susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje bei ES investicijų tinklapyje

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-29