Patvirtintas 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ aprašo pakeitimas

Lietuvos Respublikos energetikos ministras 2020 m. birželio 2 d. įsakymu patvirtino 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ aprašo pakeitimą.

Pakeitimas inicijuotas, siekiant 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ (toliau –  115 Priemonė) veiklas „Įrengimas geografiškai nutolusiose nuo elektros energijos vartojimo vietose;“ ir „Įrengimas elektros energijos vartojimo vietoje daugiabučiame pastate ar jo teritorijoje“ perkelti į 04.1.1-LVPA-V-114 priemonę „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“  (toliau – 114 Priemonė). Pagal 115 Priemonę kvietimai fiziniams asmenims bus skelbiami tik pagal veiklą „Įsigijimas iš elektrinių parkų“, o pagal 114 Priemonę bus rengiamas naujas projektų finansavimo sąlygų aprašas, pagal kurį bus finansuojamos iki 10 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms, nepriklausomai nuo jų įrengimo vietos. Toks priemonių atskyrimas bus aiškesnis, suprantamesnis fiziniams asmenims, todėl supaprastės priemonių administravimas, bus nustatoma mažiau netinkamų išlaidų.

Su Įsakymu galite susipažinti tinklapyje bei Es investicijų tinklapyje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-20