Patvirtintas 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.2 pakeitimas

2021 m. kovo 26 d. Energetikos ministras įsakymu Nr. 1-49 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo"  patvirtino priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose “projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.2 pakeitimą.


Su įsakymu kviečiama susipažinti teisės aktų informacinėje sistemoje arba ES investicijų tinklapyje

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-20