Patikslintas 04.3.1- VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

Kovo  20 d. Energetikos ministras pasirašė įsakymąDėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1-204 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo. Šiuo įsakymu patvirtintos projektų finansavimo sąlygos pagal naująją viešųjų pastatų atnaujinimo koncepciją.

 

Su įsakymu kviečiame susipažinti:

1. Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt  bei Teisės aktų registro (TAR) svetainėje.

2. Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt  bei Teisės aktų registro (TAR) svetainėje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-19