Paskirtas finansavimas projektui „Dujų perdavimo sistemos nuotolinės technologinių procesų kontrolės ir dujų apskaitos prietaisų duomenų surinkimo sistemos diegimas“

Paskirtas finansavimas projektui „Dujų perdavimo sistemos nuotolinės technologinių procesų kontrolės ir dujų apskaitos prietaisų duomenų surinkimo sistemos diegimas“.

Projektas finansuojamas iš 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo 06.3.1-LVPA-V-104 priemonei „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ skirtų Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Projektą įgyvendins AB „Amber Grid“. Daugiau informacijos rasite šioje svetainėje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-09