Paskelbtas pirmas ES Inovacijų fondo kvietimas – galimybė energetikos srities inovacijoms

Europos Komisija paskelbė pirmąjį kvietimą teikti paraiškas Inovacijų fondui. Naujasis 2021-2030 m. laikotarpiui įsteigtas ES inovacijų fondas finansuos projektus, svariai padėsiančius mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimus.

Bus remiami su novatoriškomis technologijomis, procesais ar produktais susiję projektai, skirti atsinaujinančiųjų išteklių energijai, energijos kaupimo technologijoms, saugiam CO2 surinkimui ir geologiniam saugojimui ar panaudojimui.

Paraišką pagal pirmąjį Inovacijų fondo kvietimą iki spalio 29 d. gali pateikti vienas juridinis asmuo arba juridinių asmenų konsorciumas Europos Komisijos finansavimo ir konkurso galimybių portale.

Pirmojo kvietimo metu siekiama surinkti vadinamąsias susidomėjimo paraiškas, kuriose turi būti įvertintos galimybės išvengti ŠESD išmetimų, taip pat technologijos naujumas, palyginti su dabartiniais sprendimais ir projekto branda technologiniu, finansiniu bei įgyvendinimo požiūriu. Bus orientuojamasi į daugiau kaip 7,5 mln. eurų vertės projektus.

Paraiškas vertins Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga (INEA). Atrinkus pirmines susidomėjimo paraiškas, jų pateikėjai iki 2021 m. II ketvirčio bus pakviesti atsiųsti išsamų projekto aprašymą su kaštų ir naudos analize, projekto plėtojimo galimybių įvertinimu (ar jis vienkartinis, t. y. skirtas konkrečiai įmonei, regionui, šaliai, ar lengvai pritaikomas ir kitose ES šalyse).

Inovacijų fondo lėšomis gali būti remiama iki 60 proc. projekto išlaidų. Pažymėtina, kad projektai gali būti finansuojami ir jungtiniu būdu – su „Horizon“, „Invest EU“, „LIFE“, „Connecting Europe Facility“ ir kt. programomis ar fondais.

Bendra naujojo Inovacijų fondo vertė – 400 mln. apyvartinių taršos leidimų (10 mlrd. eurų). Jie bus paskirstomi reguliariai skelbiant kvietimus teikti paraiškas 2021-2030 m. laikotarpiu.

Atsakymų į dažniausiai užduodamus klausimus galima rasti čia.

Parengta pagal Aplinkos ministerijos informaciją:

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/naujasis-es-inovaciju-fondas-finansuos-siltnamio-duju-ismetimams-mazinti-skirtus-projektus

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-29