Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ – galioja iki 2019 07 31

2019 m. kovo 29 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) paskelbė kvietimą Nr. 3 teikti paraiškas finansuoti projektus pagal  04.4.1-LVPA-K-106 priemonę „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“.

Kvietimo pradžia: 2019 m. kovo 29 d.
Kvietimo pabaiga: 2019 m. liepos 29 d.
Kvietimo biudžetas: 15 651 263,00  Eur.
Didžiausia finansavimo suma: 15 651 263,00  Eur.
Atrankos būdas: projektų konkursas vienu etapu.
Tinkami pareiškėjai: Elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriai. Partneriai negalimi.

Kvietimo tikslas: Užtikrinti ekonominiu požiūriu veiksmingą ir tvarią elektros energetikos sistemos ilgalaikį funkcionalumą su minimaliais elektros energijos skirstymo nuostoliais, aukštą elektros energijos tiekimo kokybę, didesnį tiekimo saugumą ir saugą, įgyvendinti pilotinius elektros skirstomojo tinklo projektus, diegiant pažangiojo tinklo elementus.

Finansuojamos veiklos: 

  1. Transformatorių pastočių ir (ar) skirstyklų atnaujinimas, diegiant pažangiojo tinklo elementus;
  2. Elektros skirstomųjų tinklų skirstomųjų punktų, transformatorinių ir (ar) elektros linijų atnaujinimas, diegiant pažangiojo tinklo elementus.

Daugiau informacijos priemonės projektų tinkamumo klausimais:

  • LVPA Žmogiškųjų išteklių ir komunikacijos skyriaus komunikacijos projektų vadovas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411.
  • LVPA Viešųjų investicijų projektų skyriaus vedėja Egida Kunigėlienė, el. p. e.kunigeliene@lvpa.lt,  tel. (8 5) 268 7456.

Bendraisiais klausimais:

  • LVPA Žmogiškųjų išteklių ir komunikacijos skyriaus vyresnioji patarėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.

Dėl paraiškų pateikimo per DMS:

  • LVPA Analizės ir informacinių technologijų skyriaus analitikas Martynas Kulvinskis, el. p. martynas.kulvinskis@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7416.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-07