Paskelbtas kvietimas pagal 04.1.1-LVPA-K-112 priemonės „Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1

Kvietimo pradžia: 2017-09-29.
Kvietimo pabaiga: 2017-12-29.
Kvietimo biudžetas:  2 200 000 Eur.
Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas:  8 000 000 Eur.
Tinkamas pareiškėjas: šilumos tiekėjai ir nepriklausomi šilumos gamintojai.
Kvietimo tikslas: užtikrinti efektyvesnę šilumos gamybą ir biokuro naudojimą centralizuotose šilumos tiekimo sistemose.
Kvietimo tinkamos išlaidos: remiama veikla apima nusidėvėjusių biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas naujais (iki 10 MW šiluminės galios) centralizuoto šilumos tiekimo sistemose.

Daugiau informacijos priemonės projektų tinkamumo klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411.
LVPA Energetikos projektų skyriaus vedėja Egida Kunigėlienė, el. p. e.kunigeliene@lvpa.lt,  tel. (8 5) 268 7456.

Bendraisiais klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. s.varsackyte@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-31