Parengtas 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektas

Parengtas 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektas:

  • vadovaujantis pasiūlymu keisti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, kuris patvirtintas 2020 m. gegužės 13 d. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdžio protokoliniu sprendimu Nr. 44P-8 (56) ir kuriuo Priemonei papildomai skirta 4,5 mln. eurų;
  • vadovaujantis 2020 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 744 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo Energetikos ministerijai pagal Ateities ekonomikos DNR planą 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonei 04.3.2-LVPA-V-111 „Katilų keitimas namų ūkiuose“ skiriamas 5 mln. eurų virškontraktavimas;
  • vadovaujantis Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių[1]  671 nuostatomis, todėl nebus prašoma kartu su valstybės projekto projektiniu pasiūlymu teikti investicijų projektą;
  • pagal  projekto vykdytojo – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros pateiktus pasiūlymus.

Pasiūlymus prašome teikti iki 2020 m. rugpjūčio 14 d.

Su projektu galite susipažinti svetainėje arba ES investicijų tinklapyje.

 

[1] patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-20