Parengtas 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektas

Lietuvos Respublikos energetikos ministras 2020 m. gegužės 21 d. įsakymu patvirtino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano pakeitimą.

 

Pakeitimas inicijuotas, siekiant patikslinti 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ (toliau –  Priemonė) fiziniam asmeniui projekto finansuojamą dalį.  Pagal Priemonę kvietimai fiziniams asmenims buvo skelbti 2020 m sausio 2 d. (fiziniai asmenys iki 2021 m. sausio 1 d. turi pateikti Išlaidų kompensavimo prašymus) ir liepos 1 d. (šiuo metu vertinamos registracijos formos),  kadangi VšĮ Europos socialinio fondo agentūra patikslino fiksuotąjį įkainį, t. y. jis sumažėjo, siekiant sudaryti vienodas sąlygas visiems fiziniams asmenims pateikusiems registracijos formas ir nenukentėtų jų teisėti lūkesčiai, Energetikos ministerija padidino fiziniam asmeniui projekto finansuojamą dalį iki 36,4932 proc. (t. y. finansuojamoji suma liko ta pati 323,00 eurų/kW). Projekte numatyta, kad įsakymo  nuostatos taikomos nuo patikslintos Saulės elektrinių įsigijimo geografiškai nutolusiuose nuo elektros energijos vartojimo vietos trečiųjų asmenų žemės sklypuose išlaidų fiksuotųjų dydžių nustatymo tyrimo ataskaitos patvirtinimo datos, planuojama ataskaitos patvirtinimo data -2020 m. rugpjūčio 12 d. 

 

Pasiūlymus prašome teikti iki 2020 m. rugpjūčio 19 d.

 

Su projektu galite susipažinti tinklapyje bei ES investicijų tinklapyje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-20