Ministerija kviečia teikti projektinį pasiūlymą pagal priemonę „Katilų keitimas namų ūkiuose“ – galioja iki 2019 02 25

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1-12 buvo patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1.

Vadovaujantis 2015 m. sausio 29 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1 – 21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11 punktu, kviečiame pateikti projektinius pasiūlymus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 4.3.2. konkretaus uždavinio “Padidinti energijos vartojimo efektyvumą šilumos tiekimo srityje ir namų ūkiuose” priemonę 04.3.2-LVPA-V-111„Katilų keitimas namų ūkiuose“.

Atsižvelgiant į Aprašo 12.3 papunktį, prašytume projektinius pasiūlymus teikti iki 2019 m. vasario 25 d.

Prašome iki vasario 10 d. informuoti Energetikos ministeriją ar Aplinkos projektų valdymo agentūra pageidauja tinkamai parengtą paraišką pateikti per trumpesnį laikotarpį, negu numatyta Aprašo 12.3 papunktyje (30 dienų nuo tada kai kvietimas patalpinamas Energetikos ministerijos tinklalapyje).

Projektinį pasiūlymą prašome pateikti Energetikos ministerijai adresu Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, el. p. info@enmin.lt, tel nr. (8 5) 203 4407, faks. (8 5) 203 4692.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

  • Europos Sąjungos paramos skyriaus vyr. specialistė Reda Lichadziauskienė, tel. nr. (8 5) 203 4679  (6), el. p. reda.lichadziauskienė@enmin.lt;
  • Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja Laura Pušinskaitė, tel. nr. (8 5) 203 4679  (2), el. p. laura.pusinskaite@enmin.lt;
  • Šilumos ūkio ir energijos efektyvumo skyriaus vyr. specialistas Linas Bagdonavičius, tel. (8 5) 203 4474  (7), el. p. linas.bagdonavičius@enmin.lt.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-07