Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“

Kviečiame pateikti projektinius pasiūlymus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 priemonę „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.

Atsižvelgiant į Aprašo 12.3 papunktį, kuriame numatyta, kad projektinio pasiūlymo galutinis pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 30 dienų nuo dienos, kada kvietimas patalpinamas Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija) tinklalapyje lrv.enmin.lt, išskyrus atvejus, kai Energetikos ministerijai suderinus su pareiškėju ir jam sutikus tinkamai parengta paraiška gali būti pateikta per trumpesnį laikotarpį, prašome iki 2020 m. kovo 16 d. informuoti Energetikos ministeriją ar AB „Amber Grid“ pageidauja tinkamai parengtą paraišką pateikti per trumpesnį laikotarpį, negu numatyta Aprašo 12.3 papunktyje. 

Projektinį pasiūlymą prašome pateikti Energetikos ministerijai adresu Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, el. p. info@enmin.lt. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

-                           Energetinio saugumo grupės vyr. specialistė G. Talačkaitė, tel., +370 5 203 4471 (3) el. p. gabija.talackaite@enmin.lt;

-                           Energetinio saugumo grupės vadovas D. Bražiūnas, tel. +370 5 203 4471 (1) el. p. dainius.braziunas@enmin.lt;

-                           Investicijų skyriaus vyr. specialistė L. Dagilė, tel. +370 5 203 4679 (2), el. p. lina.dagile@enmin.lt.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-19