Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“

Energetikos ministerija kviečia pateikti projektinius pasiūlymus ES paramos priemonei 06.3.1-LVPA-V-103 „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“[1].

Kvietimas skelbiamas vadovaujantis šiais Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais:

  • Nr. 1-172 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ (2016 m. gegužės 30 d.)
  • Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2015 m. sausio 29 d.) patvirtintu Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11 punktu.

Projektinius pasiūlymus prašome pateikti iki 2020 m. rugpjūčio 17 d.16.00 val. 

Prašome iki 2020 m. liepos 31 d. informuoti Ministeriją, ar įmonė pageidauja tinkamai parengtus projektinius pasiūlymus pateikti per trumpesnį laikotarpį, negu numatyta Aprašo 12.3 papunktyje. 

Projektinį pasiūlymą prašome pateikti Energetikos ministerijai adresu Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

  • Energetikos konkurencingumo grupės vyr. specialistė A. Grėbliūnaitė, tel. (8 5) 203 4474(3), el. p. [email protected];
  • Energetikos konkurencingumo grupės vadovas K. Švaikauskas, tel. (8 5) 203 4474(1), el. p. [email protected];
  • Investicijų skyriaus vyr. specialistė vyr. specialistė V. Baltmiškytė, tel. (8 5) 203 4679(3), el. p. [email protected].
 

[1] 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“, 6.3.1 uždavinys „Sustiprinti integraciją į Europos Sąjungos vidaus energijos rinką“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-29