Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 1-172 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ (toliau - Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2) ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11 punktu kviečiame pateikti projektinius pasiūlymus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“, 6.3.1 konkretaus uždavinio „Sustiprinti integraciją į Europos Sąjungos vidaus energijos rinką“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.

Kvietimas yra paskelbtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Ministerija) interneto svetainės skyriuje „Veiklos sritys“, srityje „Europos Sąjungos investicijos“, dalyje „2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijos“ ir Ministerijos svetainės skyriuje „Skelbimai“.

Projektinius pasiūlymus prašome teikti iki š.m. rugpjūčio 21 d. 16.00 val. 
Prašome iki š.m. liepos 28 d. informuoti Ministeriją, ar įmonė pageidauja tinkamai parengtus projektinius pasiūlymus pateikti per trumpesnį laikotarpį, negu numatyta Aprašo 12.3 papunktyje.
Projektinį pasiūlymą prašome pateikti Ministerijai, adresu: Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

  • Elektros ūkio skyriaus vyr. specialistė Aušra Grėbliūnaitė, tel. 8 706 64749, faks. 8 706 64820, el. p. ausra.grebliunaite@enmin.lt;
  • Elektros ūkio skyriaus vedėja Justina Ratkevičiūtė, tel. 8 706 64904, faks. 8 706 64727, el. p. justina.ratkeviciute@enmin.lt;
  • Europos Sąjungos paramos skyriaus vyr. specialistė Laura Pušinskaitė, tel. 8 706 64677, faks. 8 706 64 820, el. p. laura.pusinskaite@enmin.lt.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-19