Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 1-135 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo 2016 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 1-172 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistas 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2 (toliau – Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2).

Vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 2 ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11 punktu kviečiame pateikti projektinius pasiūlymus pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“, 6.3.1 konkretaus uždavinio „Sustiprinti integraciją į ES vidaus energijos rinką“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.

Prašome teikti projektinius pasiūlymus iki š.m. birželio 27 d. 16.00 val.
Prašome iki š.m. birželio 5 d. informuoti Ministeriją, ar įmonė pageidauja tinkamai parengtus projektinius pasiūlymus pateikti per trumpesnį laikotarpį, negu numatyta Aprašo 12.3 papunktyje.  
Projektinį pasiūlymą prašome pateikti Ministerijai adresu Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-07