Kvietimas teikti projektinį pasiūlymą pagal priemonę „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ – iki 2019 02 28

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 1-13 buvo patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (toliau – Projektų finansavimo sąlygų aprašas).

Vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašu ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11 punktu, kviečiame Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrą pateikti projektinį pasiūlymą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“, 4.1.1. konkretaus uždavinio „Padidinti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonę „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“.

Projektinį pasiūlymą prašome pateikti iki 2019 m. vasario 28 d.

Prašome iki 2019 m. sausio 28 d. informuoti, ar pageidaujama tinkamai parengtą projektinį pasiūlymą pateikti per trumpesnį laikotarpį, negu numatyta Aprašo 12.3 papunktyje. 

Projektinį pasiūlymą prašome pateikti Energetikos ministerijai adresu Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

  • Atsinaujinančių energijos išteklių skyriaus vyr. specialistas S. Garbar, tel. (8 5) 203 4667, papild. 4, el. p. sergej.garbar@enmin.lt;
  • Atsinaujinančių energijos išteklių skyriaus vedėja D. Almanytė, tel. (8 5) 203 4667, papild. 1, el. p. dovile.almanyte@enmin.lt;
  • Europos Sąjungos paramos skyriaus vyr. specialistė R. Ambrazevičienė, tel. (8 5) 203 4679, papild. 8, el. p. renata.ambrazeviciene@enmin.lt.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-19