Kvietimas teikti pastabas 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ įgyvendinimo planui – galioja iki 2019 08 08

Energetikos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo įsakymo keitimo projektą, projektas patalpintas teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) arba tinklalapyje www.esinvesticijos.lt

Pastabų ar pasiūlymų dėl įsakymo keitimo projekto lauksime iki 2019 m. rugpjūčio 8 dienos.

Kontaktinis asmuo: Renata Ambrazevičienė, Tel. (8 5) 203 4679 papild. 8, el.p. renata.ambrazeviciene@enmin.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-07