Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“

2018 m. kovo 30 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) paskelbė kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal Nr. 04.4.1-LVPA-K-106 priemonę „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“.

Kvietimo pradžia: 2018-03-30, 9.00 val.
Kvietimo pabaiga: 2018-05-29, 24.00 val.
Kvietimo biudžetas: 13 661 016,08 Eur
Tinkami pareiškėjai: Elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriai.

Kvietimo tikslas: Siekiant užtikrinti ekonominiu požiūriu veiksmingą ir tvarią elektros energetikos sistemos ilgalaikį funkcionalumą su minimaliais elektros energijos skirstymo nuostoliais, aukštą elektros energijos tiekimo kokybę, didesnį tiekimo saugumą ir saugą, įgyvendinti pilotinius elektros skirstomojo tinklo projektus, diegiant pažangiojo tinklo elementus.

Kvietimo tinkamos finansuoti veiklos:

  • transformatorių pastočių ir (ar) skirstyklų atnaujinimas, diegiant pažangiojo tinklo elementus;
  • elektros skirstomųjų tinklų skirstomųjų punktų, transformatorinių ir (ar) elektros linijų atnaujinimas, diegiant pažangiojo tinklo elementus.

Daugiau informacijos priemonės projektų tinkamumo klausimais:

  • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411.
  • LVPA Energetikos projektų skyriaus vedėja Egida Kunigėlienė, el. p. [email protected],  tel. (8 5) 268 7456.

Bendraisiais klausimais:

  • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 210 9091.
  • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Šušienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4866.

Papildoma informacija ir kvietimo dokumentai šioje svetainėje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-29