Kvietimai teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ – galioja iki 2019 04 01

2019 m. sausio 31 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) paskelbė du kvietimus teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.


Kvietimas Nr. 5 šilumos tiekimo tinklų plėtrai

Kvietimo pradžia: 2019 m. sausio 31 d.
Kvietimo pabaiga: 2019 m. balandžio 1 d.
Kvietimo biudžetas: 1 318 712,98 Eur.
Didžiausia finansavimo suma: 1 318 712,98 Eur.
Atrankos būdas: projektų konkursas vienu etapu.
Tinkamas pareiškėjas: šilumos tiekėjai. Partneriai negalimi.

Kvietimo tikslas: didinti šilumos perdavimo efektyvumą, numatant centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų plėtrą.

Finansuojamos veiklos: šilumos tiekimo tinklų plėtra. Remiama veikla apima naujų šilumos tiekimo tinklų klojimą naujose trasose, išplečiant ir apjungiant centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemas, atliekant šilumos tiekimo tinklų sužiedinimą, kai prijungiami nauji šilumos vartotojai prie šilumos tiekimo tinklų.

Daugiau informacijos priemonės projektų tinkamumo klausimais:

  • LVPA Žmogiškųjų išteklių ir komunikacijos skyriaus komunikacijos projektų vadovas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411.
    LVPA Viešųjų investicijų projektų skyriaus vyriausioji projektų vadovė Sigita Švabienė, el. p. sigita.svabiene@lvpa.lt, tel. (8 5)  268 7429.

Bendraisiais klausimais:

  • LVPA Žmogiškųjų išteklių ir komunikacijos skyriaus vyresnioji patarėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.

Dėl paraiškų pateikimo per DMS:

  • LVPA Analizės ir informacinių technologijų skyriaus analitikas Martynas Kulvinskis, el. p. martynas.kulvinskis@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7416.

Papildoma informacija ir kvietimo dokumentai šioje svetainėje.


Kvietimas Nr. 6 šilumos tiekimo tinklų modernizavimui

Kvietimo pradžia: 2019 m. sausio 31 d.
Kvietimo pabaiga: 2019 m. balandžio 1 d.
Kvietimo biudžetas: 20 000 000 Eur.
Didžiausia finansavimo suma: 3 000 000 Eur.
Atrankos būdas: projektų konkursas vienu etapu.
Tinkamas pareiškėjas: šilumos tiekėjai. Partneriai negalimi.

Kvietimo tikslas: didinti šilumos perdavimo efektyvumą bei paskatinti didesnį atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumos ūkio sektoriuje.

Finansuojamos veiklos: šilumos tiekimo tinklų modernizavimas, didinant šilumos tiekimo patikimumą ir mažinant šilumos nuostolius. Remiama veikla apima šiuos šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo ir (ar) remonto darbus: atskirų vamzdynų ruožų keitimą, nekeičiant vamzdyno trasos ašies arba ją keičiant, ir šilumos tiekimo tinklų įvadų į pastatus keitimą, nekeičiant jų trasos arba ją keičiant

Daugiau informacijos priemonės projektų tinkamumo klausimais:

  • LVPA Žmogiškųjų išteklių ir komunikacijos skyriaus komunikacijos projektų vadovas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411.
    LVPA Viešųjų investicijų projektų skyriaus vyriausioji projektų vadovė Sigita Švabienė, el. p. sigita.svabiene@lvpa.lt, tel. (8 5)  268 7429.

Bendraisiais klausimais:

  • LVPA Žmogiškųjų išteklių ir komunikacijos skyriaus vyresnioji patarėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.

Dėl paraiškų pateikimo per DMS:

  • LVPA Analizės ir informacinių technologijų skyriaus analitikas Martynas Kulvinskis, el. p. martynas.kulvinskis@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7416.

Papildoma informacija ir kvietimo dokumentai šioje svetainėje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-07