Kviečiame teikti pastabas priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo pakeitimo projektui

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) parengė ir, vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių[1] 126 punktu, teikia derinti įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Projektas).

Prašome pastabas ir pasiūlymus pateikti iki 2022 m. birželio 10 d.

Su įsakymo projektu kviečiame susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje bei ES investicijų tinklapyje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-20