Kviečiame teikti pastabas priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo pakeitimo projektui

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) parengė ir, vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių[1] 126 punktu, teikia derinti įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Projektas).

2022 m. sausio 10 d. paskelbus kvietimus pagal dvi Energetikos ministerijos administruojamas priemones 04.1.1-LVPA-V-114 Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose ir 04.1.1-LVPA-V-115 AIE namų ūkiams, sulaukta itin didelio skaičiaus paraiškų, kuriose prašomo finansavimo suma (daugiau nei 40 mln. Eur) ženkliai viršija šių priemonių bendrą kvietimų biudžetą (5,44 mln. Eur). Siekiant padėti gyventojams užsitikrinti energetinį savarankiškumą ir taip prisidėti prie energetinio skurdo mažinimo tikslų,  Energetikos ministerija planuoja užtikrinti finansavimą, perskirstant sutaupytas lėšas tarp priemonių. 

Prašome pastabas ir pasiūlymus pateikti iki 2022 m. kovo 17 d.
Su įsakymo projektu  kviečiame  susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje arba ES investicijų tinklapyje. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-20