Kviečiame teikti pastabas priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo pakeitimo projektui

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija parengė ir teikia derinti priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo  pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Projekte atlikti šie pakeitimai:

1.            04.1.1-LVPA-K-110 priemonės  „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ ES struktūrinių fondų lėšų likutis, kuriam nepaskelbtas Kvietimas teikti paraiškas (3 562 755,00 eur.), perkeliamas 04.4.1-LVPA-K-106 priemonei „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“. Atitinkamai keičiasi šių priemonių ES struktūrinių fondų lėšos, pareiškėjo lėšos.

2.            Dėl aukščiau minėto pakeitimo keičiamos šių priemonių rodiklių reikšmės bei 04.4.1-LVPA-K-106 priemonei „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ sukuriamas naujas nacionalinis  produkto rodiklis „Įrengtos naujos ir (arba) atnaujintos 10/0,4 kV transformatorinės su priklausiniais (10 kV ir 0,4 kV elektros linijos), sukuriant bent 3 naujas pažangiojo elektros tinklo technines-funkcines savybes“.

3.            Ištaisyta priemonių įgyvendinimo plano pakeitimo  techninė klaida, Projekte nurodyta teisinga 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ rodiklio P.B.234 „Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažėjimas“ (toliau – P.B.234) reikšmė bei 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ rodiklio P.B.234 bei rodiklio P.B.232 „Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas“ reikšmės.

 

Pastabas prašome iki 2020 m. kovo 26 d.

 

Su įsakymu kviečiama susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje arba ES investicijų tinklapyje.  

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-19