Kviečiame teikti pastabas priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektų atrankos kriterijų keitimui ir nustatymui

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių  57 ir 59 punktais, teikia pasiūlymus dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 4.1.1 konkretaus uždavinio „Padidinti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą“ 04.1.1-LVPA-V-110 priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektų atrankos kriterijų keitimo ir nustatymo (toliau -Projektas).

Su Projektu kviečiame susipažinti bei teikti pastabas ir pasiūlymus ES investicijų svetainėje.

Pastabas bei pasiūlymus prašome teikti iki 2019 m. spalio 15 d.(darbo pabaigos).

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-19