Kviečiame teikti pastabas priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 pakeitimo projektui

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1  pakeitimo projektą (toliau – Projektas)

Su Projektu kviečiame susipažinti bei teikti pastabas ir pasiūlymus ES investicijų svetainėje. 

Pastabas bei pasiūlymus, jeigu tokių būtų, Projektui Ministerija prašo teikti iki š. m. lapkričio 29 d.(darbo pabaigos).

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-09