Kviečiame teikti pastabas priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 pakeitimo projektui

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1  pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

 

Projektas parengtas, siekiant įgyvendinimo reikalavimuose nustatyti prievolę turtą drausti privačiam partneriui, kai projektas yra įgyvendinamas valdžios ir privataus sektoriaus partnerystės (toliau – VPSP) būdu. Toks reikalavimas yra aiškesnis projektų vykdytojams, nes įgyvendinant projektus VPSP būdu modernizuojamas turtas perduodamas privačiam subjektui patikėjimo sutartimi, todėl turto draudimo riziką turi prisiimti privatus subjektas.

Su Projektu kviečiame susipažinti bei teikti pastabas ir pasiūlymus ES investicijų svetainėje ir TAIS

 

Pastabas bei pasiūlymus, jeigu tokių būtų, Projektui Ministerija prašo teikti iki š. m. birželio 23 d.(darbo pabaigos).

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-20