Kviečiame teikti pastabas priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų atrankos kriterijaus keitimui

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių  601 punktu, teikia derinimui pasiūlymus dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.4.1-LVPA-K-106 priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų atrankos kriterijų pakeitimo.

Kriterijuje Nr. 2 „Projektas atitinka įmonės investicijų (plėtros) planus, suderintus su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – VKEKK)“ institucijos pavadinimas „Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija“ keičiamas į „Valstybinė energetikos reguliavimo taryba“.

Su Projektu kviečiame susipažinti bei teikti pastabas ir pasiūlymus ES investicijų svetainėje.

Pastabas bei pasiūlymus, jeigu tokių būtų, Projektui Ministerija prašo teikti iki š. m. balandžio 1 d. (darbo pabaigos).

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-19