Kviečiame teikti paraiškas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektams

Energetikos ministerija kviečia teikti paraiškas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektams atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje finansuoti. Tam skirta 1, 2 mln. Eur, kurie gauti už atsinaujinančių energijos išteklių statistinius perdavimus Liuksemburgui.

Paraiškas gali teikti energetikos sektoriuje veikiančios įmonės, kurios yra sudariusios jungtinės veiklos sutartį ar analogišką susitarimą su mokslo ir studijų institucija ir MVĮ (mažos, labai mažos ir vidutinės įmonės).

Didžiausia galima finansavimo lėšų suma vienam projektui – iki 500 000 Eur. Projekto paraiškos pateikimo metu projekto veiklos turi atitikti ne žemesnį negu 3 MTEP etapą „Koncepcijos įgyvendinamumo įrodymas / patvirtinimas“. Bus remiamos tolesnės MTEP veiklos iki 9 etapo – sukurto naujo produkto įvertinimo .

Vertinant projektus prioritetas bus skiriamas kuriamo produkto technologiniam naujumui ir inovatyvumui, planuojamiems technologiniams pasiekimams. Projektų atranka bus vykdoma konkurso būdu. Paraiškos teikiamos iki 2021 m. vasario 15 d. pabaigos.

Paraiškas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektams atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje plėtoti kviečiame teikti Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai (MITA).

Detali informacija apie konkursą bus skelbiama čia

Konkursai organizuojami pagal aprašą bei aprašą

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-20