Energetikos ministerija kviečia teikti pasiūlymus dėl ilgalaikio galių mechanizmo koncepcijos

Iki vasario 19 d. Energetikos ministerija laukia pasiūlymų ir pastabų iš suinteresuotų šalių. Surinkta informacija bus vertinama, formuojant galutinį ilgalaikių galių mechanizmo Lietuvoje modelį.

Ilgalaikis galių mechanizmas – tai priemonė, skirta užtikrinti patikimą elektros energetikos sistemos darbą, paskatinant investicijas į naujų elektros gamybos šaltinių statybą, esamų tolimesnę veiklą ar plėtrą. Toks mechanizmas leidžia sukurti skaidrią, technologiškai neutralią ir konkurencija pagrįstą sistemą, kurios pagalba valstybė skatina nepertraukiamai prieinamos, lanksčios ir greitai aktyvuojamos elektros energijos gamybos pajėgumus, būtinus užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą šalyje.

Įvertinus visus aktualius kriterijus, pasirinkta, jog geriausiai Lietuvos poreikius atitinka rinkos apimties (angl. market-wide) modelis. Pasirinktas modelis leis išlaikyti tiek egzistuojančią generaciją, tiek pritraukti investicijas į naujus elektros gamybos pajėgumus. Taip pat rinkos apimties modelis yra technologiškai neutralus, nediskriminuoja skirtingų pajėgumų rūšių – gamybos, reguliavimo apkrova bei energijos kaupiklių – bei sukuria konkurenciją tarp jų.

Planuojama, kad 2020 m. kovo mėn. jau bus įvykęs pirmasis aukcionas, išrinkti jo laimėtojai bei pasirašytos sutartys su jais.

Tarptautinės konsultacijų bendrovės „FTI France SAS“ („Compass Lexecon“) rengiamos ilgalaikio galių mechanizmo koncepcijos santrauka.

Iki 2019 m. vasario 19 d. ministerija laukia suinteresuotų šalių pastabų ir pasiūlymų konkrečiais viešosios konsultacijos klausimais.

Pasiūlymus kviečiame teikti elektroniniu paštu, adresu [email protected]

Galių mechanizmo įgyvendinimas ypač svarbus, įgyvendinant Lietuvos energetinės nepriklausomybės strategijoje numatytus tikslus, susijusius su elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtra, vietinės elektros energijos gamybos apimčių šalyje didinimu, bei sklandžiu Lietuvos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos su kontinentinės Europos energetikos sistema projekto įgyvendinimu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-20