Energetikos ministerija atnaujino ES struktūrinių fondų projektų finansavimo sąlygų aprašus – II dalis

Atsižvelgiant į Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2018 m. rugsėjo 20 d. posėdžio protokoliniu sprendimu Nr. 44 P – 4 (34) patvirtintus patikslintus ir projektų atrankos kriterijus ir į Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pasikeitimus atnaujinti šie projektų finansavimo sąlygų aprašai:

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-07