Derinamas priemonės 04.3.2-LVPA-V-111 „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų atrankos kriterijų projektas

Atsižvelgiant į socialinių-ekonominių partnerių pastabas Energetikos ministerija parengė ir paskelbė derinimui atnaujintus priemonės 04.3.2-LVPA-V-111 „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų atrankos kriterijus ir kviečia suinteresuotas šalis teikti pastabas.

Pagal šią priemonę bus vykdomas neefektyviai biomasę naudojančių individualių katilų keitimas į efektyvesnes technologijas, naudojančias atsinaujinančių išteklių energiją (AIE) šilumos gamybai, namų ūkiuose, kurie nėra prijungti prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos.

Su projektu susipažinti galima šioje svetainėje.

Pastabas ar pasiūlymus prašoma teikti iki š. m. sausio 30 dienos.

Kontaktinis asmuo: Paulius Stasiūnas, Europos Sąjungos paramos skyriaus, paulius.stasiunas@enmin.lt, telefonas 8 706 64746

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-09