Dalis centrinės valdžios pastatų atnaujinimo projektų perkaliami į REACT-EU prioritetą

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, siekdama REACT-EU 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ (toliau – 13 prioritetas) lėšomis perfinansuoti ir SFMIS2014[1] į REACT-EU 13 prioritetą perregistruoti pagal 4  prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ 2020 m. kovo 24 d. kvietimo Nr. 2 atrinktų projektų duomenis, vadovaudamasi Veiksmų programos administravimo taisyklių[2] 761 ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1611 ir 1612 p. informuoja, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1-344 „Dėl projektų, pateiktų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“, priskyrimo 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų covid-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ 13.1.2-VIPA-T-113 priemonei „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“  (toliau – Energetikos ministro sprendimas) priėmė sprendimą dėl REACT-EU 13 prioriteto 13.1.2-VIPA-T-113 priemonės  „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ kvietimo dokumentų ir projektų perkėlimo.
Su Sprendimu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje  arba Teisės aktų registre.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-20